Hậu Giang: Vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội hơn 88 tỉ đồng

(Mặt trận) -Đầu năm đến nay, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội được Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tỉnh Hậu Giang quan tâm thực hiện. Theo đó, các đơn vị tích cực kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp tiền, hiện vật thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, vận động được hơn 88 tỉ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 29 tỉ đồng, chương trình an sinh phúc lợi xã hội được gần 59 tỉ đồng.

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thảo xây dựng các Mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, huy động nguồn lực nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

 Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp vận động trao tặng 119 căn nhà đại đoàn kết cho người dân.

Công tác xây dựng hỗ trợ nhà ở cũng được Mặt trận và các tổ chức thành viên chú trọng nhằm tạo điều kiện an cư cho nhiều hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp vận động trao tặng 119 căn nhà đại đoàn kết; các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo vận động trao tặng 158 căn nhà.

Theo Báo Hậu Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản