Tin mới

Hậu Giang: Vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội hơn 88 tỉ đồng

(Mặt trận) -Đầu năm đến nay, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội được Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tỉnh Hậu Giang quan tâm thực hiện. Theo đó, các đơn vị tích cực kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp tiền, hiện vật thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, vận động được hơn 88 tỉ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 29 tỉ đồng, chương trình an sinh phúc lợi xã hội được gần 59 tỉ đồng.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp vận động trao tặng 119 căn nhà đại đoàn kết cho người dân.

Công tác xây dựng hỗ trợ nhà ở cũng được Mặt trận và các tổ chức thành viên chú trọng nhằm tạo điều kiện an cư cho nhiều hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp vận động trao tặng 119 căn nhà đại đoàn kết; các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo vận động trao tặng 158 căn nhà.

Theo Báo Hậu Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản