Hòa An: Hỗ trợ xây dựng 22 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Theo Ủy ban MTTQ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm đến nay, bằng nguồn vốn vận động, huy động, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, huyện hỗ trợ xây dựng 22 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tiền Hải (Thái Bình): Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo xã Nam Thắng

Trà Vinh ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh đến năm 2025

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

Trong đó, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 2 nhà, trị giá 50 triệu đồng/nhà; Quỹ "Vì người nghèo" Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 1 nhà, trị giá 30 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng hỗ trợ 5 nhà, trị giá 50 triệu đồng/nhà; Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn hỗ trợ 10 nhà, trị giá 40 triệu đồng/nhà; Công ty Điện lực Cao Bằng hỗ trợ 1 nhà, trị giá 50 triệu đồng; Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Cao Bằng hỗ trợ 3 nhà, mỗi nhà 3 vạn gạch tuynen.

T.H

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản