Hòa Bình: Bàn giao 350 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho huyện Yên Thủy hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo

(Mặt trận) -Ngày 2/11, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình đã bàn giao 350 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh cho Ban quản lý Quỹ huyện Yên Thủy để hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021.

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thảo xây dựng các Mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, huy động nguồn lực nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

 Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình bàn giao kinh phí hỗ trợ trích từ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh cho Ban quản lý Quỹ huyện Yên Thủy.

Trong đó, phân bổ 300 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (30 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 50 triệu đồng mua xi măng tu sửa, nâng cấp đường giao thông cho cộng đồng nghèo. Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” huyện Yên Thủy chịu trách nhiệm sử dụng số tiền đúng mục đích, đối tượng; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai xây dựng và bàn giao nhà trước ngày 25/12/2021.

Tại buổi bàn giao, tiếp nhận, lãnh đạo huyện và Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” huyện Yên Thủy cam kết phân bổ, sử dụng số tiền đúng mục đích, đối tượng, kịp thời, hiệu quả.

C.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản