Tin mới

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Trong 2 ngày 20 - 21/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đà Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ huyện Đà Bắc đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, chương trình hành động, đa dạng hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MTTQ huyện chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Tổng nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện đạt gần 10,67 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ và các nguồn lực xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 270 nhà Đại đoàn kết, tặng gần 5.300 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thực hiện chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội thống nhất 6 chương trình hành động và 9 chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đến năm 2025, xóa xong 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; hàng năm, 100% hộ nghèo, cận nghèo được các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; 100% khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện chủ trì ít nhất 2 nội dung, chương trình giám sát; 100% Ủy ban MTTQ xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% Ban công tác mặt trận hoạt động tốt trở lên, không có hoạt động yếu, kém…

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 55 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Đồng chí Đinh Thị Kiều được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, Ban Quản lý Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hòa Bình phân bổ 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 200 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Đà Bắc. UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hoàng Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản