Tin mới

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Mặt trận) -Trong 2 ngày 23 - 24/6 đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có 161 đại biểu chính thức đại diện cho nhân dân các dân tộc trong huyện.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

 Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Lạc Thuỷ và các tổ chức thành viên đã củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Quỹ vì người nghèo huyện đã vận động được 5,5 tỷ đồng; từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 123 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 41 hộ nghèo phát triển kinh tế; hỗ trợ chi phí học tập cho 69 lượt học sinh nghèo. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được MTTQ từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện chặt chẽ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Với những kết quả trên, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện đã đạt và vượt 7/7 nhóm chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ 2024 – 2029,  MTTQ huyện Lạc Thuỷ xác định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung huy động nguồn lực xã hội hoá xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Phấn đấu đến hết năm 2025, xoá xong nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; hàng năm có từ 93% hộ trở lên đạt gia đình văn hoá; 95% khu dân cư trở lên đạt khu dân cư văn hoá...

Đại hội đã hiệp thương cử 53 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Nguyễn Văn Thuỳ, Chánh văn phòng Huyện uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 – 202. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Theo Báo Hòa Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản