Hòa Bình: Giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III

(Mặt trận) -Ngày 10/10, Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý III, các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh Hòa Bình đã bám sát các chương trình, kế hoạch năm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 5/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã thực hiện tốt việc tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp quản lý. UBKT Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, nội dung đề ra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; thực  hiện tiếp công dân, đảng viên và xử lý đơn, thư theo quy định. Ban Nội chính Tỉnh uỷ thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý, giải quyết một số vụ việc, vụ án liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dư luận xã hội trên địa bàn. Công tác theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động thực hiện, kịp thời tuyên truyền, định hướng; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Báo Hòa Bình xuất bản đúng kỳ, đủ số, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức; làm tốt công tác quản lý, phát hành báo điện tử…

MTTQ, các đoàn thể CT-XH tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trên các lĩnh vực; thực hiện tốt việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong quý III, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gần 1.000 CNVCLĐ, thành lập mới 3 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong nông dân tiếp tục được hưởng ứng sôi nổi với gần 71.000 hội viên nông dân đăng ký…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quý IV/2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan trong khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các văn kiện chỉ đạo của T.Ư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 4 đột phá chiến lược tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; hoàn thành Chương trình trọng tâm, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH, BTV Tỉnh ủy. Lãnh đạo thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư khóa XI, XII và Kết luận số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung phát triển đảng viên mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở…

Vũ Minh 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản