Tin mới

Hòa Bình: Phấn đấu xây dựng Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh năm 2021 đạt gần 10 tỷ đồng

(Mặt trận) -Ngày 5/4, UB MTTQ tỉn Hòa Bìnhh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo và công tác cứu trợ năm 2020; xây dựng kế hoạch năm 2021. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Quỹ Vì người nghèo và Ban Cứu trợ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên và tổ giúp việc của 2 Ban.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, công tác vận động, xây dựng Qũy Vì người nghèo tỉnh năm 2020 được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Kết quả, BQL Quỹ cấp tỉnh, huyện, xã đã thu được 12,03 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch đề ra. Cùng với số dư đầu kỳ trên 10,8 tỷ đồng, số Quỹ các cấp trong tỉnh đạt trên 22,9 tỷ đồng. BQL Quỹ ở 3 cấp đã phân bổ gần 14 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, các mô hình điểm giảm nghèo bền vững, công trình hạ tầng. Công tác quản lý, sử dụng Quỹ được thực hiện theo đúng quy chế, công khai, minh bạch.

Đối với Quỹ Cứu trợ tỉnh đã thu được 68,21 triệu đồng; cùng với số dư đầu kỳ chuyển sang trên 3,16 tỷ đồng, tổng số Quỹ có trên 3,8 tỷ đồng. Quỹ cấp tỉnh đã chi hỗ trợ do ảnh hưởng mưa lũ, gia đình trường hợp đuối nước 504 triệu đồng. Đối với Quỹ cấp huyện, xã thu được 2,06 tỷ đồng; đã chi cứu trợ 153 triệu đồng. 

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn BQL Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh. Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh, quyết định kiện toàn tổ giúp việc của 2 Ban.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên của 2 Ban nêu rõ thêm những kết quả, hạn chế trong công tác vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ tỉnh, nhất là vấn đề một số doanh nghiệp, đơn vị đăng ký, trao biển hỗ trợ nhưng không chuyển tiền về BQL Quỹ. Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp để vận động được nguồn Quỹ; công tác phân bổ sao cho hài hòa, cân đối; việc hỗ trợ góp phần giảm nghèo bền vững và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản dự thảo… Sau thảo luận, hội nghị đã thống nhất mức vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ và mức hỗ trợ cho người nghèo năm 2021. Chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh năm 2021 là 4 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện, thành phố 5,9 tỷ đồng. Mức hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cấp tỉnh là 30 triệu đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bùi Tiến Lực tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề nghị bộ phận soạn thảo hoàn thiện. Trong đó, làm rõ thêm các số liệu, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên; bổ sung thêm trách nhiệm của cá nhân thành viên trong BQL. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi Nhân dân, cán bộ, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực. Sẽ biểu dương, khen các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý Quỹ, sử dụng để hoạt động đúng quy chế.  

Cẩm Lệ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản