Tin mới

Hòa Bình: Thành phố Hòa Bình tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Sáng 8/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố Hòa Bìnhsau sắp xếp đơn vị hành chính có 10 phường, 9 xã, 214 khu dân cư. MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; sớm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai hằng năm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức ngày hội.

Ngày hội được tổ chức ở 100% khu dân cư với phần lễ trang trọng, ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gia đình văn hóa. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Dịp ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như ủng hộ người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết… Trong dịp ngày hội,các khu dân cư đã trao 84 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hàng nghìn công lao động và vật liệu, cây, con giống hỗ trợ hộ nghèo; biểu dương 1.528 tập thể, 2.645 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp ở khu dân cư.

Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định ý nghĩa, tác động tích cực nhiều mặt, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần và khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết, tính tự chủ của Nhân dân. Nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư phát huy hiệu quả. Ngày hội còn khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đến nay, thành phố có 195 nhà văn hóa, đạt 97% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa;100% nhà văn hóa được xây dựng từ sự đóng góp của Nhân dân.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ,giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội trong giai đoạn mới. Trong đó, mục tiêu 100% khu dân cư tổ chức ngày hội,đủ phần lễ và phần hội.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hòa Bình tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo C.L - Báo Hòa Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản