Tin mới

Hòa Bình: Xây mới 69 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Từ đầu năm đến nay, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh, UB MTTQ tỉnh Hòa Bình đã phân bổ kinh phí xây mới 69 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại các huyện, thành phố trong tỉnh; trung bình hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Trong đó, TP Hòa Bình được phân bổ xây mới 10 nhà, huyện Mai Châu 3 nhà, Yên Thủy 9 nhà, Tân Lạc 10 nhà, Cao Phong 7 nhà, Kim Bôi 6 nhà, Lạc Sơn 15 nhà, Đà Bắc 9 nhà. Đồng thời, sửa chữa 2 nhà hộ nghèo tại huyện Đà Bắc. Tổng giá trị xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo trong tỉnh là 2,1 tỷ đồng.

 

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, UB MTTQ tỉnh Hòa Bình cũng đã bàn giao công trình nhà lớp học cho trường TH&THCS Nam Sơn (Tân Lạc), trị giá 3 tỷ đồng; tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó, mức 1 triệu đồng/suất. Ban quản lý Quỹ Vì người nghèo các huyện, thành phố cũng trích quỹ hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn xây nhà đại đoàn kết với mức trung bình 20 triệu đồng/nhà. Quỹ Vì người nghèo cấp xã hỗ trợ mức trung bình 15 triệu đồng/nhà.

C.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản