Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(Mặt trận) -Sáng 28/3, tại trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị bất thường hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TP Cần Thơ: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TP Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức cho cán bộ Mặt trận các cấp thành phố về công tác biển, đảo

Bắc Giang: Trao nhà “Đại đoàn kết” cho thương binh Vũ Văn Toàn

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Hoàng Trung Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Lạc, Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và 70/82 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá X.

Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum thông qua các văn bản của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Hội nghị đã tiến hành hiệp thương và thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay cử bổ sung 02 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và biểu quyết cử đồng chí Hoàng Trung Thông, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glei giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trước đó, ngày 15/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Lễ công bố trao Quyết định Quyết định số 796-QĐ/TU, ngày 13/3/2023 “về việc điều động, phân công và chỉ định cán bộ” đối với đồng chí Hoàng Trung Thông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glei đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, chúc mừng đồng chí Hoàng Trung Thông được Ủy ban Việt Nam tỉnh tín nhiệm bầu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với trọng trách công tác mới đề nghị đồng chí Hoàng Trung Thông ở vị trí công tác được phân công, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Ban Thường trực, tận tâm, tận lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Trung Thông nguyện nỗ lực hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công tác, luôn có tinh thần cầu thị, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm; cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ khi được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Nhân dân được giao./.

                                                                                               Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản