Tin mới

Hội nghị giao ban công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang

(Mặt trận) -Chiều 4-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị giao ban với UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để nắm tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị.

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

6 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Theo đó, đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… Thực hiện tốt các công tác chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên; triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Những tháng cuối năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội… Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Phát huy tốt dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Theo Báo An Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản