Tin mới

Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dântỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Mặt trận) -Chiều 18-5, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Thao Hồng Sơn - Tỉnh uy viên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh. Đồng chí Thao Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua Thông báo số 187-TB/TU, ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; Đề án giới thiệu nhân sự để hiệp thương Hội thẩm TAND tỉnh, cần phải căn cứ vào Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN, ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Tòa án Nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giới thiệu nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh. Đối với tiêu chuẩn của Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực; có kiến thức hiểu biết về pháp luật; có hiểu biết xã hội; có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với đề án giới thiệu nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng là 26 vị. Cụ thể: Văn phòng Tỉnh ủy 01 vị; Ban Dân vận Tỉnh ủy 01 vị; Trường Chính trị tỉnh 01 vị; Ban Nội chính tỉnh 01 vị; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 01 vị; Liên đoàn Lao động tỉnh 01 vị; Tỉnh đoàn Kon Tum 01 vị; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh 01 vị; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 01 vị; Hội Cựu chiến binh tỉnh 01 vị; Hội Chữ thập đỏ tỉnh 01 vị; Sở Lao động - TB - XH tỉnh 01 vị; Sở Văn hóa - TT và Du lịch tỉnh 01 vị; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 01 vị; Sở tài chính tỉnh 01 vị; Sở Y tế 01 vị; Cục thuế tỉnh 01 vị; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 01 vị; Sở Giao thông - Vận tải 01 vị; Sở Xây dựng tỉnh 01 vị; Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh 01 vị; Sở Thông tin - Truyền thông 01 vị; Sở Công thương tỉnh 01 vị; Liên minh Hợp tác xã tỉnh 01 vị; Ban Dân tộc tỉnh 01 vị; Cán bộ hưu trí 01 vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần chủ động phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt về mặt nhân sự của cơ quan, đơn vị để bầu Hội thẩm nhân dân Toà án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và gửi hồ sơ về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất đến ngày 26/5/2021 để tổng hợp danh sách gửi cấp có thẩm quyền quyết định./.

            Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản