Tin mới

Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Sáng ngày 11/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hòa thượng Thích Quảng Hà đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2022 

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; ý nghĩa, lợi ích của các công trình, dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người gặp hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo trong tỉnh. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ.

6 tháng cuối năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU, UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đề nghị, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, để nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện, nhất là đồng thuận đối với những công trình, dự án trọng điểm sẽ khởi công vào cuối năm nay. Triển khai, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó chú trọng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Cùng với đó cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Chủ động triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Hoàn thành chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022 theo Thông báo số 400 ngày 13-1-2022 của Ban TVTU. Tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2022./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản