Tin mới

Hội nghị lần thứ mười một Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Chiều ngày 6/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 11 tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và thống nhất chương trình hành động năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tham dự hội nghị.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. 

Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của mặt trận và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Mặt trận, tổ chức đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả; MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ các cấp thông qua nhiều hình thức đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và nguồn an sinh xã hội. Trong năm, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 25 tỷ đồng, nguồn an sinh xã hội vận động được gần 50 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tặng quà tết, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

MTTQ các cấp phối hợp kiểm tra, thẩm định việc triển khai, hỗ trợ làm nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng nhà ở được hỗ trợ kinh phí từ Ban Chỉ đạo 22 là 2.145 nhà, góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được quan tâm, tạo sự lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, thích ứng linh hoạt với từng thời điểm. Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được MTTQ các cấp chú trọng, phát huy.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh vừa được bầu bổ sung và chia tay các ủy viên thôi làm nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được triển khai thường xuyên, đúng quy chế, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, triển khai khá bài bản, sát với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận, thống nhất một số nội dung hành động năm 2023. Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội thu thập thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Tham gia giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong Nhân dân ngay từ cơ sở; tăng cường vai trò giám sát, thẩm định của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong các cuộc vận động, phong trào thi đua ở khu dân cư; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà Nguyễn Thị Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn, ông Hà Huy Thông - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, ông Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp đã đạt được trong năm qua. Đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện các phong trào, bám sát các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Những kết quả MTTQ các cấp đạt được đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Năm 2023, cùng với những thuận lợi, tỉnh nhà sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lớn, nhất là trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh, các nội dung về quy hoạch tỉnh, mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh; tuyên truyền, tháo gỡ các tồn đọng, vướng mắc ở cơ sở.

Tập trung tuyên truyền, đưa các nghị quyết chuyên đề của tỉnh vào cuộc sống; rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết của MTTQ tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trong năm bản lề; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện và phản ánh kết quả sau kiểm tra, giám sát, phản biện; chủ động bám sát, nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình ngôi nhà trí tuệ; phối hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt trong hoạt động giữa công tác mặt trận và dân vận; thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. 

Thay mặt chủ trì hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị, MTTQ các cấp sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng lưu ý, sau khi nghị quyết hội nghị lần thứ 11 được thông qua, MTTQ các cấp cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân xuất sắc.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các đơn vị.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các đơn vị.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản