Tin mới

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 12 (khóa IX) nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) -Sáng 25/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ chủ trì Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 12 (khóa IX) nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ đến cuối năm 2024. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Văn Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Văn Sơn thông tin tóm tắt về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Mức GRDP của tỉnh có tốc độ tăng trưởng tích cực, chỉ số PCI có sự bứt phá mạnh mẽ và đạt điểm cao nhất từ trước đến nay với 70,94 điểm. Tốc độ tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp đạt 2,93%, xã đạt chuẩn nông thông mới chiếm 82,6%, xã đạt chuẩn mới nâng cao chiếm 30,53%, 19 sản phẩm OCOP. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư công, hoạt động xuất nhập khẩu,… đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Với quyết tâm chính trị cao, MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 đạt trên 65%. Các mô hình hiệu quả tiếp tục được duy trì, nhân rộng, đồng thời xây dựng nhiều mô hình mới mang tính sáng tạo. Công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được chuẩn bị chu đáo, có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, sự đồng tình cao của Nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục giữ vai trò chủ lực, mang tính toàn dân, toàn diện, phổ biến trong cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công tác vận động quỹ “Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện. Kết quả, vận động quỹ “Vì người nghèo" trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 26.850.637.510 đồng. Công tác tiếp công dân được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Đã tiếp 470 lượt công dân, tiếp nhận và chuyển 61 đơn thư của công dân cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp hòa giải thành 97/105 vụ (tỷ lệ 92,38%) góp phần giữ gìn đoàn kết, tình làng nghĩa xóm. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ nhấn mạnh, MTTQ các cấp phải không ngừng nỗ lực để hoành tốt nhiệm vụ. Đồng thời ông đề nghị, MTTQ các cấp tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 đã đề ra để tổ chức thực hiện, mục tiêu đạt và vượt.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở đã đại hội xong, nhanh chóng xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng chương trình hành động, phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết đại hội. Ngoài ra, ông kêu gọi tiếp tục phát động thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông qua hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Theo Báo Long An

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản