Tin mới

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ 8 khóa XII

(Mặt trận) - Ngày 28/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sùng A Hồ phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sùng A Hồ cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy viên MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố… dự.

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”…

Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư cộng đồng các cấp thực hiện giám sát 81 cuộc, trong đó các kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết. Công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, phường, thị trấn quan tâm. Hiện trên địa bàn tỉnh có 955 tổ hòa giải với 5.286 hòa giải viên, các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải 583 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt gần 86%...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024, đến nay, tỉnh ta có 5/7 chỉ tiêu đại hội đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật như: 100% Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Duy trì 100% Ủy ban MTTQ cấp huyện hoạt động khá trở lên và 90% Ủy ban MTTQ cấp xã, phường, thị trấn hoạt động từ khá trở lên.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức phối hợp tuyên truyền lồng ghép được 7.446 cuộc tuyên truyền cho 417.019 lượt người nghe; tổ chức xây dựng triển khai 128 mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, vận động Nhân dân tham gia hiến 595.392m2 đất để làm đường và công trình công cộng, đóng góp 104.457 ngày công, ủng hộ 6.625 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới.

Một số ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao việc triển khai công tác phản biện xã hội; quan tâm, thăm hỏi, động viên những người có công với cách mạng…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sùng A Hồ đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sùng A Hồ nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dâm kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản