Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) -Sáng 6/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Các đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. 

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh.

 Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; sớm triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ký giao ước thi đua tới MTTQ các huyện, thành phố; xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm các nội dung theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Công tác vận động ủng hộ Tết “Vì người nghèo” đạt kết quả tốt, 100% hộ nghèo được tặng quà với suất quà trị giá 600 nghìn đồng; xây dựng nhà đại đoàn kết đạt 98,5% kế hoạch; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2023 đến nay đạt 85,5% kế hoạch. MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với hoạt động mặt trận cơ sở. Cùng đó, phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Những tháng cuối năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mở rộng các hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân, các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân; xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ trên cơ sở đánh giá, xếp loại công tác mặt trận các cấp, kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao vai trò, đóng góp của MTTQ các cấp trong tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Trong những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp thống nhất quan điểm về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lấy cơ sở làm nòng cốt, hướng về cơ sở; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động trên cơ sở ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

Quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng để xây dựng lực lượng cốt cán ở cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy sự đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, nhất là hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu 100% người nghèo đều được chăm lo dịp Tết.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò đại điện cho nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm ổn định an ninh trật tự, đoàn kết trong nhân dân. 

Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch, phương án để nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân ở các xã, thôn được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ đó, nắm bắt vướng mắc, khó khăn trong duy trì danh hiệu, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm khắc phục bất cập, duy trì bền vững chất lượng danh hiệu.

Về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí yêu cầu MTTQ triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lưu ý về nhân sự chủ tịch Uỷ ban MTTQ các cấp.

 
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông báo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; triển khai công tác đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tiến hành kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 2 đồng chí: Ngô Chí Vinh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang.

Theo Báo Bắc Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản