Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 12, khóa XVI

(Mặt trận) -Chiều 15/12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa XVI, tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh Hà Nam.

Hòa Bình: Chuẩn bị chu đáo, đồng bộ cho Đại hội MTTQ cấp huyện

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Đề

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

 Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc toàn diện trong công tác mặt trận năm 2022.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam luôn bám sát chương trình phối hợp và thống nhất hành động, Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND, các ngành, các tổ chức liên quan; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; khai thác các nguồn lực để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận gắn với các chương trình, đề án. Đồng thời, làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả, thu hút các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trong năm, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Theo chương trình phối hợp và thống nhất hành động, năm 2022, Mặt trận các cấp tích cực vận động, tiếp nhận, phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách, người có công, người nghèo, các trường hợp khó khăn, rủi ro đột xuất… với tổng kinh phí 6,59 tỷ đồng; trích Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh số tiền 5,16 tỷ đồng để thăm, tặng quà Tết cho 10.327 hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” năm 2022 cho hàng chục hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được hơn 7.800 triệu đồng, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; thông qua các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH năm 2023. Theo đó, năm 2022, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu KT-XH quan trọng, giữ vững an ninh- quốc phòng. Năm 2023 tỉnh đề ra 12 nhóm giải pháp cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tăng cường công tác phối hợp, tham gia tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH chung.

Phát biểu định hướng đối với công tác Mặt trận năm 2023, đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, yêu cầu: Chương trình phối hợp và thống nhất hành động được MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng theo hướng: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phấn đấu có 90% trở lên Ủy ban MTTQ các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc, không có đơn vị yếu.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2022, đã có 10 tập thể, 8 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân.

 T.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản