Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ 13, khóa XIV

(Mặt trận) -Ngày 5/7, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa XIV sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của MTTQ tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, nhất là các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã trích trên 3,7 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh để hỗ trợ cho 166 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xóa nhà tạm, xây nhà đại đoàn kết. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; các hoạt động “Vì người nghèo”, chương trình “An sinh xã hội”…

Phát biểu tại hôi nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiếp tục nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. củng cố và xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ đối ngoại đoàn kết, hữu nghị, hợp tác; vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đánh giá về công tác tổ chức Ngày hội, những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức. Nhân dịp này, 6 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 11 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của MTTQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Phương Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản