Tin mới

Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ X- khóa XIV

(Mặt trận) -Ngày 8/9, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ X - khóa XIV (hội nghị bất thường) để hiệp thương kiện toàn, cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ điều hành hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, để đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; căn cứ cơ cấu, thành phần ủy viên ủy ban còn khuyết; Thông báo Nghị quyết số 745/TB/TU ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thống nhất nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ông Đinh Ngọc Thanh (nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh) và ông Nguyễn Quốc Thọ (Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh - phục hồi sức khỏe tỉnh) để hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Sau khi hiệp thương cử bổ sung, số ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV hiện có 84 vị.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thống nhất hiệp thương cử ông Đinh Ngọc Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch và ủy viên mới được hiệp thương; chia tay các ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ khóa XIV.

Theo Phương Thanh - baophutho.vn 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản