Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ X- khóa XIV

(Mặt trận) -Ngày 8/9, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ X - khóa XIV (hội nghị bất thường) để hiệp thương kiện toàn, cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thảo xây dựng các Mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, huy động nguồn lực nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ điều hành hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, để đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; căn cứ cơ cấu, thành phần ủy viên ủy ban còn khuyết; Thông báo Nghị quyết số 745/TB/TU ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thống nhất nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ông Đinh Ngọc Thanh (nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh) và ông Nguyễn Quốc Thọ (Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh - phục hồi sức khỏe tỉnh) để hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Sau khi hiệp thương cử bổ sung, số ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV hiện có 84 vị.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thống nhất hiệp thương cử ông Đinh Ngọc Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch và ủy viên mới được hiệp thương; chia tay các ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ khóa XIV.

Theo Phương Thanh - baophutho.vn 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản