Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, khóa XI

(Mặt trận) - Ngày 1/7, tại TP Hạ Long, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung vào Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh…

Từ cấp tỉnh đến các địa phương, đơn vị tiếp tục triển đồng bộ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.  

Ủy ban MTTQ các cấp cũng rà soát, thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Vì người nghèo, Quỹ cứu trợ và các nguồn quỹ xã hội hóa để hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng, đã hỗ trợ các đối tượng xây 615 nhà ở, triển khai xóa 246 nhà ở tạm dột nát; trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng 152 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng…

MTTQ tỉnh cũng đã tăng cường giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, không chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ với các đơn vị đồng cấp. Trong đó bao gồm các nội dung như: Giám sát thực hiện trách nhiệm và chương trình hành động của Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát tiến độ các dự án, công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh và tiến độ triển khai 50.000 suất tái định cư giai đoạn 2021-2030…

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận, làm rõ hơn một số vấn đề trọng tâm như: Kinh nghiệm vận động, đoàn kết dân tộc, tôn giáo; thực tiễn công tác vận động, quản lý, phân bổ các nguồn lực xã hội hóa đúng quy định, công khai, minh bạch; phát huy vai trò Hội đồng tư vấn về dân chủ, pháp luật trong công tác phản biện xã hội; việc xây dựng chương trình, lựa chọn nội dung giám sát và các cơ chế kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau giám sát của MTTQ; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng nâng cao về năng lực, trình độ…

 Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đề nghị các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” và phong trào "Xã, phường, thị trấn văn minh”. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đổi mới thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế” gắn với chuyển đổi số toàn diện.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp, trọng tâm là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tội phạm; các chương trình về ATGT, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản