Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 (khóa XIV)

(Mặt trận) -Chiều 14-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10 (khóa XIV) tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023; nghe UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kiện toàn Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tại Thanh Hóa; chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành có chương trình phối hợp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tiếp thêm động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Góp chung vào thành công đó, MTTQ tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, đồng tâm hiệp lực chia sẻ khó khăn, đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tỉnh nhà, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và cả tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị chỉ rõ: Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận tạo điều kiện cho các cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp dưới có cơ sở thống nhất triển khai thực hiện các nội dung công tác Mặt trận đạt kết quả cao; việc tổ chức triển khai tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được thực hiện bài bản, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế.

Công tác tập hợp đồng bào dân tộc, tôn giáo đi vào chiều sâu. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở; công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với nguồn lực huy động cao nhất từ trước đến nay. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tích cực được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng phối hợp thực hiện và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Công tác đối ngoại Nhân dân được tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả với nhiều nội dung mới và thiết thực. Đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục hướng về cơ sở tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ cơ sở tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham gia tiêm chủng vắc xin. Tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền và thiết bị vật tư y tế trị giá trên 23 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến trên 8,5 ha đất, sửa chữa và làm 79 km đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi; đóng góp trên 131.000 nghìn ngày công, trên 40,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Trong năm, “Quỹ vì người nghèo” các cấp huy động được 61,76 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ trên cùng với sự tham gia đóng góp, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.231 nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 46,2 tỷ đồng. Hoạt động an sinh xã hội tập trung vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà, xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất đạt 506,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2023. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Minh Hiếu) 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm tình hình thế giới, khu vực, đã tác động đến công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo thế và lực để tỉnh ta đạt được những kết quả trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, đạt được những thành tích, kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực cố gắng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cần tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; bám sát Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới với những cách làm mới hiệu quả, thiết thực hơn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân và các nguồn lực to lớn trong xã hội cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Kết luận số 610-KL/TU ngày 20-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa các vị thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV. (Ảnh: Minh Hiếu) 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh. Phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, khuyến khích mọi tổ chức, mọi cá nhân phát huy cao độ, ý chí, tài năng, sức sáng tạo để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu MTTQ các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là giám sát đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở cơ sở các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị MTTQ cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của Nhân dân, để dự báo và tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội khác. Trước mắt là chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm việc làm cho công nhân, lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. (Ảnh: Minh Hiếu) 

Hội nghị đã hiệp thương cho 2 vị thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; bổ sung, thay thế 1 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Phương, Trưởng Ban Văn phòng - Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, 3 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022 được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban MTTQ tỉnh; 88 tập thể và 52 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Phương, Trưởng Ban Văn phòng - Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Hiếu) 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản