Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 8 khóa XIV

(Mặt trận) -Sáng 20-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 khóa XIV. Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

 Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2021.

Năm 2021, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân tham gia ủng hộ “quỹ phòng, chống COVID-19” đạt hơn 914 tỷ đồng, là mức vận động cao nhất từ trước đến nay.

Đối với công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực, linh hoạt trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Trong năm đã phối hợp duy trì, nhân rộng hơn 300 mô hình tự quản ở khu dân cư; vận động được trên 265 tỷ đồng để tặng hơn 355 nghìn suất quà, hỗ trợ xây dựng 887 nhà đại đoàn kết và xây dựng các công trình dân sinh. MTTQ các cấp đã thực hiện 2.750 cuộc giám sát, gần 1.400 cuộc góp ý phản biện, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đánh giáo cao.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2022. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ ngày 11-10-2021 của Chính phủ và các văn bản hiện hành; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh: MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, cũng như tinh thần quyết tâm, nỗ lực xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp văn minh.

MTTQ các cấp cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc nhất của năm 2021, đó là tham mưu, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và đúng pháp luật.

MTTQ các cấp cùng với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 8,85%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và Thanh Hóa là một trong những tỉnh vẫn cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp luôn hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới lề lối làm việc, tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022 - năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MTTQ các cấp làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thành một khối thống nhất, để cùng cấp ủy, chính quyền tạo thành sức mạnh vượt qua khó khăn, đẩy mạnh lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung quản lý tốt người đi từ vùng dịch về; vận động con em trong vùng dịch chưa nên về nếu không thật sự cần thiết; vận động toàn dân tham gia tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19. Đồng thời, MTTQ các cấp tham gia giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch, các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người dân khi khó khăn; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất trên tất cả các ngành, các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị MTTQ thực hiện tốt vai trò đoàn kết toàn dân, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã thông báo hiệp thương cử bổ sung, thay thế 1 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2021; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 7 Ủy ban MTTQ cấp huyện, 4 ban chuyên môn MTTQ tỉnh, 37 Ủy ban MTTQ cấp xã, 37 Ban công tác Mặt trận khu dân cư, 47 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản