Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 10

(Mặt trận) -Sáng 4-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  Tuyên Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh…

 Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, hệ thống MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo được trên 8,7 tỷ đồng. Cùng với các nguồn tài trợ, đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa được 395 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 63,5 tỷ đồng; chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi… số tiền trên 25 tỷ đồng.

Các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở. MTTQ các cấp đã tổ chức được 130 cuộc giám sát việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến 14.153m2 đất, đóng góp 4,5 tỷ đồng, trên 19.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn; chỉnh trang khuôn viên 258 nhà văn hóa, tham gia trồng mới trên 50 nghìn cây xanh; xử lý hơn 1.500 tấn rác thải sinh hoạt; duy trì chăm sóc gần 2.000 tuyến đường hoa...; tổ chức 1.878 hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia góp ý đối với 175 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...

Hội nghị đã kiện toàn các chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, cho thôi theo quy định 1 ủy viên, hiệp thương kiện toàn 2 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024; biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng đề nghị 6 tháng cuối năm, các tổ chức thành viên cần tăng cường nắm và phản ánh tình hình nhân dân, tình hình đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng công tác giải thích, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, cần phản ánh đúng trọng tâm, phù hợp với điểu kiện của tỉnh; tập trung phối hợp rà soát lại, huy động các nguồn lực thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu còn lại 6 tháng cuối năm.

Mỗi tổ chức thành viên chọn 1 việc phù hợp để triển khai thực hiện; tổ chức khảo sát, lựa chọn nội dung để giám sát, phản biện; ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiệm kỳ tới, phấn đấu 90% trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên.

Về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, cần tham mưu văn bản chỉ đạo và văn bản tổ chức thực hiện Đại hội; chủ động xây dựng kế hoạch, công trình, phần việc chào mừng trước, trong và sau Đại hội. Văn kiện và chương trình hành động cần triển khai sớm.

Về nhân sự, số lượng ủy viên, tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, chọn điểm chỉ đạo điểm, kinh phí tổ chức đại hội… cần bám sát vào hướng dẫn của tỉnh để triển khai thực hiện.

Cần rà soát các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ để duy trì củng cố, trọng tâm là nâng cao chất lượng, có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đề nghị với UBND tỉnh bố trí kinh phí, có hướng dẫn cụ thể về thu gom, xử lý rác thải tại nguồn, sớm có dự toán tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 để MTTQ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Khánh Vân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản