Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ 10, khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) -Ngày 1/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày dự thảo báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, đại diện Thường trực HĐND quận thông báo kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đại diện lãnh đạo UBND quận thông báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022…

 Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10, khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng

Thực tế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ Việt Nam từ quận đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2022, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân. Qua đó, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng còn phát động phong trào và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các phường; xây dựng, ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND và các đơn vị. Đồng thời, triển khai hội nghị đại biểu Nhân dân ở cơ sở gắn với nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt kết quả tốt.

Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2022 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và rèn luyện “Tâm sáng người cán bộ mặt trận”. Song song đó, chú trọng công tác nắm tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp…

Linh Nguyễn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản