Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ 5, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Sáng ngày 14/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021; tổng kết Mặt trận tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực cùng tỉnh thực hiện mục tiêu “kép” vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cùng chính quyền làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid -19; Tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống Covid -19.

Cấp tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của gần 5.000 tập thể, cá nhân với tổng số tiền trên 217 tỷ đồng (trong đó Quỹ vắc xin 138,4 tỷ đồng; Quỹ phòng, chống Covid-19 là 78,7 tỷ đồng). Hiện vật tiếp nhận ước quy ra tiền trên 53,4 tỷ đồng. Đã tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy cấp cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, MTTQ các huyện, các chốt kiểm soát dịch, tổ Covid cộng đồng…với tổng số tiền trị giá: 49,974 tỷ đồng. Cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên: 62,8 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên và đơn vị khác tiếp nhận ủng hộ trực tiếp các địa phương, đơn vị đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bằng tiền và hiện vật trị giá là: 144,7 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức thành viên, phối hợp cùng các đơn vị, tập thể cá nhân ủng hộ đã phối hợp chuyển hỗ trợ thiết bị, hiện vật, nhu yếu phẩm cho các địa phương, đơn vị, các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, tổ Covid cộng đồng, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân... gặp khó khăn.

Các cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen trong công tác bầu cử

Vừa tích cực tham gia phòng chống dịch, MTTQ các cấp tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chủ động đổi mới phương thức hoạt động, thay đổi phương thức hoạt động theo hướng giảm tập trung, tăng cường thông tin trực tuyến, duy trì bảo đảm kế hoạch, xử lý công việc đột xuất, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 Khu dân cư để xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Lễ hội. Toàn tỉnh sáu tháng đầu năm đã có 55,8% người qua đời đưa đi hỏa táng. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Ban Thường trực - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã rà soát, thẩm định 195 hộ nghèo đủ điều kiện xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng và giám sát hoạt động chính quyền; giám sát phản biện xã hội, các cấp tiếp tục được coi trọng thực hiện, trong đó tập trung kiểm tra giám sát cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp cùng Toà án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt các bước theo quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đã giới thiệu 23 người đảm bảo về cơ cấu thành phần và đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để HĐND tỉnh bầu làm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tập thể được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen trong công tác bầu cử 
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử 
Tại hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả MTTQ các cấp tham gia công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trực tiếp là công tác hiệp thương, lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động cử tri tham gia bầu cử với tỷ lệ 99,07% góp phần thành công cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực, đổi mới trong công cuộc tham gia phòng, chống Covid-19 của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên; tích cực đối mới hoạt động của MTTQ thời gian qua và góp ý kiến một số vấn đề như việc nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội….. nhằm nâng cao hoạt động MTTQ các cấp thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung, ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên thời gian qua, nhất là công tác tham gia phòng chống Covid-19; tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921- 08/8/2021); chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19;  thường xuyên đổi mới phương thức, cách làm để nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tư tưởng của nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, vụ việc phức tạp ở cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có các biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

 

Tại hội nghị, đã trao tặng Bằng khen Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 3 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản