Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 11

(Mặt trận) -Ngày 22/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

3.827 hộ nghèo Điện Biên hoàn thành nhà đại đoàn kết

 Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024

Dự Hội nghị, có các đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Bình Định đã phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt đời sống, tâm tư tình cảm của người dân, phản ánh, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống gia đình. Đồng thời, đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các đơn vị, DN tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Kết nối yêu thương” - hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”… Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 377 nhà đại đoàn kết (15,08 tỷ đồng), tặng 663 suất quà (766,5 triệu đồng) cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Các tổ chức thành viên đã vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 271 căn nhà (6,7 tỷ đồng) cho hội, đoàn viên…

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt kết quả thiết thực, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thông báo tình hình phát triển KT-XH năm 2022, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH năm 2023.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam ở cấp mình, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam từng cấp.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh rà soát kết quả, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam từng cấp.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các tiêu chí về đô thị văn minh. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vận động hỗ trợ, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do tác động bởi thiên tai, dịch bệnh. Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án có tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân…

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ và Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão và TX Hoài Nhơn.

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử 4 vị tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ và Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão và TX Hoài Nhơn; tặng Bằng khen cho 7 tập thể.

Theo Báo Bình Định

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản