Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ 9, khóa VIII

(Mặt trận) -Ngày 10/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị lần thứ 9, khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các sở, ban, ngành về dự .

Được biết, 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh Bình Thuận đã triển khai mọi hoạt động đạt kết quả cao, góp  phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nổi bật, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời; tổng hợp những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan xem xét giải quyết.

Các phong trào, cuộc vận động được các tầng lớp Nhân dân quan tâm phối hợp thực hiện như tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt gần 7,2 tỷ đồng/9,5 tỷ, đạt 76% kế hoạch giao; các hoạt động cứu trợ, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo quan tâm phối hợp triển khai thực hiện tại địa phương đạt hiệu quả, góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp phối hợp thực hiện.

Tại hội nghị, các thành viên mặt trận cũng đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung như triển khai chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp; phát triển du lịch; nâng cao công tác phản biện, giám sát xã hội... Đồng thời, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Uỷ ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023, rà soát và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII đã đề ra. Để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án và các văn bản có liên quan về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, trong đó, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản