Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ 14, khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

(Mặt trận) -Ngày 4/7, Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã hiệp thương cử ông Lê Thanh Triều (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khoá IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều; Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Ngọc Sang.

Đồng thời tiến hành hiệp thương cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Lê Thanh Triều và Phó Chủ tịch đối với ông Huỳnh Ngọc Sang.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại chúc mừng tân Chủ tịch và tân Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và ông Trần Văn Hiện nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại chúc mừng hội nghị đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, tin tưởng với kinh nghiệm, bề dày công tác sẽ giúp ông Lê Thanh Triều và ông Huỳnh Ngọc Sang - tân Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX tiếp cận nhanh công việc, triển khai có hiệu quả các công trình, phần việc trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tín nhiệm, hiệp thương thống nhất cử giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên cương vị mới, sẽ xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Nguyên Du - Mai Thành

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản