Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 khóa XIV

(Mặt trận) -Ngày 12/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 7 (khóa 14) nhiệm kỳ 2019-2024.Bà H’Kim Hoa Byă, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà H’Kim Hoa Byă, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Sáu tháng đầu năm 2022 bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít những khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tình hình giá cả một số mặt hàng phục vụ tiêu dùng và sản xuất tăng cao…, đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sức khỏe của nhân dân.

"Nhưng với sự nỗ lực, chung sức chung lòng của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta vẫn đạt được nhiều thành tích quan trọng, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa quyết tâm duy trì, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội" - bà Hoa Byă nhấn mạnh.

Theo đó, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp phối hợp triển khai thực hiện; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc thực hiện các chính sách đối với người có công, người uy tín tiêu biểu, chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, với người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong tỉnh nói chung được quan tâm thực hiện kịp thời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục khẳng định vị trí, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “tương thân, tương ái”, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh.

Nổi bật nhất là việc kêu gọi vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ sản xuất, tặng quà Tết cho người nghèo, người lao động khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với số tiền 9,6 tỷ đồng; vận động đóng góp ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kể từ khi phát động đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 50 tỷ đồng, qua đó đã phân bổ nguồn kinh phí đến các cơ quan đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch và chuyển kinh phí mua vaccine về Trung ương, với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng.

Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách đối với đồng bào dân tộc…; tổ chức phản biện Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và cho ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản về chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời tập hợp nắm bắt tình hình nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước. Tiếp tục củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân của tỉnh Đắk Lắk với nhân dân của tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và các tỉnh Nam Lào…

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận trao đổi về việc triển khai thực hiện công tác nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Chính quyền; trao đổi về việc triển khai thực hiện Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tại các xã biên giới; tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu hoặc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động phối hợp nhằm phát huy vai trò các tổ chức thành viên trong xây dựng Tổ chức Mặt trận, các đoàn thể vững mạnh; triển khai thực hiện kiện toàn, củng cố đội ngũ Mặt trận, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; triển khai thực hiện đối thoại giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước...

Hội nghị cũng đã thảo luận thống nhất thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm 2022. Đây là những đóng góp thiết thực cho việc tuyên truyền vận động, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận của tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất cho 4 vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024); cử bổ sung 4 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2014). Hội nghị đã thông qua báo cáo Công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong 6 tháng cuối năm gồm:

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác mở rộng vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk”.

Tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm khắc phục mọi khó khăn vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa quyết tâm tăng gia sản xuất, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng thời tiếp tục triển khai giám sát ở những lĩnh vực đang được xã hội nhân dân quan tâm và phản biện xã hội trực tiếp các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư nhân ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); vận động kêu gọi, chuẩn bị các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

THANH NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản