Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ 9

(Mặt trận) -Sáng 13/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông dự hội nghị.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

 Ông Y Thái (người đứng giữa) được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa IV

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.

Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 25 tỷ đồng.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền được MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Nhiều vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm được đưa vào kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Kết quả giám sát được cấp ủy và chính quyền các cấp ghi nhận, cử tri và Nhân dân đánh giá cao...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, Nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động đối thoại, tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục đẩy mạnh.

Theo Báo Đắk Nông

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản