Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8, khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Mặt trận) -Ngày 13/01, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8, khoá X, nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2022; triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Y Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum khoá X.

Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo kết quả của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum năm 2022 Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được số tiền trên 14 tỷ đồng, tồn năm 2021 chuyển qua trên 5,8 tỷ. Hỗ trợ xây dựng 180 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 8,3 tỷ đồng; trao tặng 1.215 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn trong xã hội nhân dịp Lễ, Tết, số tiền: 880.200.000đ; Hỗ trợ 98 hộ nghèo phát triển sản xuất số tiền 663.900.000; Hỗ trợ 35 lượt khám chữa bệnh, 90 lượt học sinh học tập... Hiện tồn quỹ trên 2,9 tỷ đồng.

Năm 2022, tỉnh Kon Tum không bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra nên không tổ chức kêu gọi, vận động ủng hộ. Tuy nhiên từ nguồn kinh phí còn tồn năm 2021 chuyển sang trên 11,2 tỷ đồng. Ban Cứu trợ tỉnh đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ; phối hợp với UBND tỉnh Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT phân bổ số tiền trên 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2021 như hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ khắc phục, khôi phục sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất...

Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa như công tác chăm lo tết cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng khó khăn; công tác triển khai chương trình Ngày hội bánh chưng xanh; các tổ chức thành viên vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội của cơ quan, đơn vị mình... Các hoạt động trên đã huy động được số tiền trên 24,2 tỷ đồng.

Nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2023: Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, MTTQ Việt Nam và kỷ niệm ngày truyền thống của các tổ chức thành viên; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay góp sức cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển bền vững.

Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo tuyên ruyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh” gắn với triển khai các nhiệm vụ được giao trong các Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2026.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao và ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của những người làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh. Đồng chí đề nghị trong năm 2023 MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ đó là: xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân tích cực  thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ra sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng củng cố và mở rộng, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra./.

            Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản