Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ bảy, khóa XI

(Mặt trận) -Chiều 30/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị lần thứ bảy để tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

Chủ tịch Mặt trận cấp tỉnh có chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng

Thái Nguyên:Tập huấn cộng tác viên dư luận xã hội

 Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ của UBND tỉnh cho đơn vị thi đua xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.   

Năm 2021, hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thực hiện hiệu quả, hoàn thành nội dung, chương trình công tác năm bằng những hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch COVID-19. 

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, tham gia tích cực vào công tác tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền và hiện vật tổng giá trị trên 81 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 140 nhà đại đoàn kết, trị giá gần 2,7 tỷ đồng; giúp trên 1.800 lượt người nghèo phát triển kinh tế, khám, chữa bệnh, học tập…  

Qua hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai có trọng tâm, trọng điểm các phòng thi đua, các cuộc vận động, khơi dạy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của nhân dân, chung tay thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. 

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm. Tổ chức bộ máy của Mặt trận và các tổ chức thành viên được củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố phát huy, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021. 

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong công cuộc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gắn với duy trì, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân trong bối cảnh bình thường mới. 

Phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, cần có sự đổi mới theo hướng hiệu quả, thực chất và chủ động; nội dung giám sát, phản biện xã hội bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng, quan tâm tới việc khảo sát lấy ý kiến của người dân đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. 

Chú trọng việc phối hợp với các cấp chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung. Tiếp tục vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để MTTQ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của tỉnh năm 2021. 

Đồng chí cũng làm rõ những kiến nghị của các đại biểu nêu tại hội nghị; đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, chức năng hoạt động của tổ chức, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022. 

MTTQ các cấp tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm chăm lo cho người nghèo, vận động hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022 và triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

Tại hội nghị, 5 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Mặt trận đã được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng.

Thùy Phương- Trường Giang

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản