Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 10, khóa X

(Mặt trận) -Sáng 10/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (khóa X), nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: ông Nguyễn Phi Hùng và ông Lê Thái Bình đồng chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, tại Hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng như: Thảo luận báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 theo Quy chế phối hợp.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai cuộc vận động; hướng dẫn các địa phương tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

“Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp với hơn 9 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 181 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 41 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học tập; thăm hỏi tặng quà hàng nghìn trường hợp khó khăn khác. Phối hợp rà soát đối tượng thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 25-CT/TU; chủ trì ký kết các chương trình phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Phi Hùng thông tin.

Ngoài ra, Ban Cứu trợ các cấp tiếp nhận Quỹ cứu trợ 3 tỷ 587 triệu đồng cùng với nguồn quỹ năm 2022 (12 tỷ 710 triệu đồng), Ban Cứu trợ các cấp phân bổ 8 tỷ 248 triệu đồng phục vụ công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023 tại các địa phương. Tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ cứu trợ, Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì, tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và góp ý Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu tái định cư hai bên đường trục chính trung tâm vào Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn 2). Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã tổ chức 82 hội nghị phản biện và gửi 27 dự thảo văn bản đề nghị góp ý.

Ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh:“Xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 là tập trung ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 (theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư); triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: “Tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao nhận thức các Nghị quyết, văn bản mới ban hành có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, tạo đồng thuận cao nhất là quán triệt tuyên truyền Nghị quyết 29 trong các ngành, các cấp để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sức mạnh tổng hợp”.

“Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều chương trình, kế hoạch để tham gia, giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội, nhất là tham gia tháo gỡ quy hoạch treo, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương còn vướng, công tác giải phóng đền bù để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân và tham gia tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại chính đáng cho Nhân dân để đem lại niềm tin cho người dân. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền toàn dân về trấn áp tội phạm để đẩy lùi các tệ nạn xã hội đem lại bình yên cho nhân dân”, ông Lê Văn Dũng nói.

Dịp này, Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản