Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 14, khóa XIV

(Mặt trận) -Sáng 26/6, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi  lần thứ 14, khóa XIV để thông qua dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực khóa XIV; tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa XV; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực, khóa XIV; tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024- 2029. 

Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, đã đánh giá tương đối toàn diện, đầy đủ. Bố cục dự thảo gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019- 2024. Phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Theo tờ trình hiệp thương thống nhất danh sách dự kiến nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 88 vị. Trong đó, người đứng đầu của các tổ chức thành viên 36 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện 13 vị; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận 32 vị; cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 7 vị. 

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa XV; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực khóa XIV; hiệp thương thống nhất danh sách dự kiến nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024- 2029. 

Hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng cuối năm 2024, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến vào đầu tháng 8/024; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao hiệu quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh... 

HIỀN THU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản