Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10, khóa XI

(Mặt trận) - Sáng ngày 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XI sơ kết kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Ông Nguyễn Văn Hồi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dự có các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới kết hợp chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới, hải đảo giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp cụ thể và huy động nguồn lực xã hội hóa trên 23 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương gồm Hạ Long, Bình Liêu, Ba Chẽ, Vân Đồn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Triển khai, lựa chọn các nội dung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung giám sát năm 2022... Đồng thời, tập trung tham gia triển khai, tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh theo mô hình "Dân tin- Đảng cử”.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Theo đó, bức tranh kinh tế của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh ước đạt 10,66%, cao hơn 2,64 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ, cao hơn 0,41 điểm % so với kịch bản - là mức cao so với bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 28.700 tỷ đồng, bằng 55% dự toán, tăng 24% cùng kỳ, tăng 12% so với kịch bản. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống nhân dân được tỉnh chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, hỗ trợ kịp thời người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được, 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Ninh xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 11%, thu ngân sách đạt trên 52.600 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Cao Tường Huy mong muốn MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh cũng như các cấp; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị trên cơ sở 6 nội dung trọng tâm đã được xác định 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến các địa phương tiếp tục triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là hiện nay tỉnh đang tổ chức tiêm vắc xin mũi 4 cho người dân, nhất là những người có bệnh nền. Cùng với đó tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận trong nhân dân. Tăng cường tham gia giám sát việc thực hiện môi trường kinh doanh du lịch, công tác cải cách thủ tục hành chính các cấp trong tỉnh; giám sát công tác GPMB để kiến nghị cho chính quyền địa phương giải quyết, qua đó góp phần giảm đơn thư, khiếu nại, đồng thời có giải pháp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận qua đó cũng giúp cho bộ máy chính quyền hoạt động ngày càng tốt hơn.

Đại biểu tiến hành biểu quyết
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn bổ sung 04 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản