Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7 (Khóa XI)

(Mặt trận) - Ngày 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (Khóa XI) để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cùng một số nội dung quan trọng khác.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu biểu quyết cho ý kiến.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trong nửa đầu năm.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai và tổ chức hiệu quả các chương trình công tác dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của Tỉnh ủy đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, các cuộc vận động, phong trào thi đua đều được quan tâm triển khai.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đảm bảo thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh. 

 Hội nghị đã thông qua thông báo cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI đối với bà Trần Thị Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Lê Tú Oanh, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Yên.

Đồng thời thông qua tờ trình, tiến hành hiệp thương bổ sung ủy viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. Thông qua tờ trình, tiến hành hiệp thương bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Ngân.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản