Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 6, khóa XI

(Mặt trận) - Ngày 27/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XI nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hình thức trực tuyến.

Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Quảng Nam: Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý III năm 2022

Thành phố Hà Nội: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Quang cảnh Hội nghị 

Dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ; ông Vi Đức Thọ - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Chá A Của - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đang cư trú trên địa bàn các huyện, thành phố; Ban Thường trực và công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, song Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân; phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, nhà hảo tâm phát huy truyền thống “Đoàn kết”, “Tương thân, tương ái” ủng hộ vật chất và tinh thần phục vụ công tác phòng, chống dịch; đã tiếp nhận số tiền gần 26 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm. Từ nguồn kinh phí vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã kịp thời đóng góp Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương; phân bổ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ một số tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Tổ chức tốt các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 25.613 hộ nghèo, gia đình chính sách, với tổng trị giá trên 15,9 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng được 461 nhà “Đại đoàn kết”, đã vận động được 7,5 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La; thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ nông sản, thủy sản niên vụ năm 2021 ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) với nhiều hình thức, thích ứng, phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19; Ủy ban MTTQ các cấp đã tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức 1.180 Đoàn công tác thăm, tặng quà cho 4.715 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đề xuất biểu dương, khen thưởng 12.610 tập thể, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng dân cư năm 2021.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 107 Hội nghị phản biện xã hội; nghiên cứu, gửi 296 dự thảo văn bản được phản biện xã hội đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến. Chủ trì tổ chức 325 cuộc giám sát, phối hợp, tham gia giám sát 573 cuộc, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn được 299 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát đối với 598 công trình xây dựng trên địa bàn dân cư.

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng hợp được 6.094 ý kiến, kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân gửi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Phối hợp hòa giải thành ở cơ sở được 1025/1291 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,4%; tham gia tổ chức 219 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Tổ chức 50 Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác Mặt trận cho 4.188 cán bộ Mặt trận các cấp. Kiện toàn 2509/2509, đạt 100% Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2021-2024 (2,5 năm) theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, với tổng số thành viên là 22.581 người.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2021. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 376-KL/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022, Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ kinh phí và các nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các hoạt động thiết thực để triển hai, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2022. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản hiện hành; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương. 

Tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 01 đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc toàn diện phong trào thi đua năm 2021” cho 03 tập thể và tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản