Tin mới

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Ngày 28/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ tám, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung triển khai hoàn thành chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với công tác vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục tác động của đại dịch. Các tầng lớp Nhân dân tích cực chung tay thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tổ chức tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội chuyển biến tích cực; phát huy dân chủ ở cơ sở theo chủ trương“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thể hiện ở kết quả sau: 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng 30.923 suất quà với tổng trị giá gần 12,9 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; bàn giao 175 nhà “Đại đoàn kết”;  Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động kinh phí được trên 20 tỷ đồng; Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  được trên 900 triệu đồng; kịp thời cứu trợ 76 trường hợp với số tiền 474,5 triệu đồng ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn...; toàn tỉnh đã kêu gọi, vận động được số tiền trên 2,4 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì giám sát 562 cuộc (cấp tỉnh 02 cuộc; cấp huyện 57 cuộc, cấp xã 503 cuộc); phối hợp, tham gia giám sát 1.020 cuộc (cấp tỉnh 16 cuộc, cấp huyện 145 cuộc, cấp xã 859 cuộc); phối hợp tổ chức 17 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội khóa XV và tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026....

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chuyển trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 2023 theo Kết luận số 721-KL/TU ngày 03/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, công tác phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; phát huy vai trò của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác vận động an sinh xã hội nhằm hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đặc biệt đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 2 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vi Đức Thọ đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới 3 tập thể và 5 cá nhân.

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc toàn diện phong trào thi đua năm 2022” cho 03 tập thể và tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022 cho 27 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022...

 
 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản