Hội thảo khoa học góp ý bản thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020

(Mặt trận) -Sáng 02/8, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo góp ý bản thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020 (lần 3). Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Hà Nam: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tuyên Quang: Đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Phú Thọ: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát Chương trình Mục tiêu Quốc gia

 Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Nguyễn Thanh Phong, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại hội thảo, ngày 03/02/2020 Thường trực Tỉnh ủy có thông báo đồng ý chủ trương để Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành quy trình biên soạn Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 1930 - 2020. Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh có quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đề tài “Xây dựng lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930 - 2020”. Thời gian thực hiện trong 02 năm 2022 - 2023.

Quá trình thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai các nội dung thực hiện: thành lập khung cán bộ thực hiện theo quy định; sưu tầm tư liệu trong và ngoài tỉnh; gặp gỡ nhân chứng sống; tham khảo các tài liệu liên quan đã phát hành.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội thảo lần thứ nhất để đánh giá tư liệu, phân công viết chuyên đề, đồng thời, định hướng tìm kiếm, sưu tầm thêm tư liệu... Sau đó, tổ chức hội thảo lần hai để thảo luận đánh giá đóng góp 09 chuyên đề và 15 tham luận. Ban Biên tập đã xây dựng hoàn thành Bản thảo lần I, Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020.

Ngày 27/4/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc để nghe Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo bản thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020. Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng và biên tập; đồng thời đã góp một số nội dung định hướng.

Qua 02 lần hội thảo, nhóm tác giả cùng Ban biên tập đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, góp ý của cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh và của Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Đến nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng nhóm tác giả, Ban biên tập, nhóm nghiên cứu đề tài đã cơ bản hoàn thành bản thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Triết nhấn mạnh: hội thảo lần này nhằm góp ý, sửa chữa bản thảo, bổ sung, làm rõ bối cảnh lịch sử hình thành, bộ máy, tổ chức các hoạt động và những đóng góp của MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ năm 1930 - 2020. Mong các đại biểu nhận xét, đóng góp bản thảo, góp ý bổ sung những tư liệu, hình ảnh, sự kiện, thông tin về bộ máy hoạt động… để nhóm tác giả cùng Ban biên tập tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thành Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản