Tin mới

Hưng Yên: Chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

(Mặt trận) - Những ngày này, tỉnh Hưng Yên đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng tiến độ thời gian; quy trình thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật định.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ủy ban bầu cử thị xã Mỹ Hào họp đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cuộc bầu cử) là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo phân bổ, số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh ta được bầu là 7 đại biểu; nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 53; cấp huyện được bầu 323 và cấp xã được bầu 4.075 đại biểu.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định, ngày 9.9.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đã đề ra. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban bầu cử, thành lập các tiểu ban chỉ đạo, tổ chuyên môn giúp việc….

Đến nay, việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra theo đúng tiến độ và quy trình. Trong đó, đã thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức giới thiệu người ứng cử và hội nghị cử tri tại cơ quan, đơn vị, lập hồ sơ người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (người ứng cử); việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử diễn ra theo đúng quy trình, kế hoạch; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Theo số liệu thống kê, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh đã lập danh sách 10 người đang làm việc trên địa bàn tỉnh (chưa tính số đại biểu Trung ương giới thiệu về) ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 106 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với biểu quyết nhất trí của 100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 613 và 7.542 người ứng  cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về danh sách người ứng cử sau hiệp thương lần thứ 2 đều bảo đảm các tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, nhất là cơ cấu nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng…

Đánh giá về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật. Qua 2 vòng hiệp thương, tỉnh đã sơ bộ chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định.

Việc ấn định các đơn vị bầu cử, thành lập các ban bầu cử, khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử trong toàn tỉnh đã thực hiện xong. Nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử để từ đó kiến nghị, đề xuất tháo gỡ kịp thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình tham gia bầu cử, thời gian qua, các cơ quan truyền thông trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó tập trung phản ánh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc triển khai các bước trong quy trình bầu cử gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử và các hoạt động về bầu cử. Cùng với đó, các địa phương đã tiến hành treo pano, áp phích trên các trục đường chính, khu vực công cộng để tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử.

Hiện tại, các cấp, các ngành liên quan đang tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; các địa phương đang tiến hành rà soát lại và lập danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Các tiểu ban: An ninh trật tự và Y tế, Giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng các địa phương chỉ đạo các thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình an ninh trật tự, từ đó xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản