Tin mới

Huyện Gò Công Đông: Phát huy hiệu quả công tác dân vận và hoạt động Mặt trận Tổ quốc

(Mặt trận) -Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, đơn vị. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

TẠO ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gò Công Đông Nguyễn Thanh Phương, 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tích cực tham gia công tác dân vận; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các phong trào thi đua yêu nước; tích cực vận động các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội.

 MTTQ và các đoàn thể huyện Gò Công Đông tặng quà cho các hộ dân trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Tân Thành và Tăng Hòa để kịp thời ra mắt đúng tiến độ trong năm 2022. Vận động người dân tham gia thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”…

Bên cạnh đó, từng đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng phát huy và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và đẩy mạnh các hoạt động về khu dân cư, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xã hội - từ thiện được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiện đời sống đoàn viên, hội viên, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

PHÁT HUY DÂN CHỦ

Thời gian qua, UBND huyện và cơ sở thường xuyên phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể cùng cấp thực hiện những nội dung, quy chế dân chủ; tăng cường công tác nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, các trường hợp khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Qua đó, kịp thời phản ánh với cơ quan, cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện còn quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Từ đầu năm 2022 đến nay, cấp huyện tiếp 5 lượt người, cấp xã tiếp 38 lượt người, các phản ánh, kiến nghị đều được giải thích, hướng dẫn trong buổi tiếp dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không xảy ra mất đoàn kết nội bộ, không có khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Việc phát huy dân chủ còn được thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tại cơ sở thông qua việc chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tổ chức cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các công trình, dự án trên địa bàn huyện… đều được đưa ra để người dân bàn bạc, thống nhất và đóng góp kinh phí thực hiện.

MTTQ và các đoàn thể huyện còn thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ngành. Trong đó có các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2023”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Qua đó, cho thấy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Gò Công Đông quan tâm thực hiện đầy đủ các chương trình an sinh xã hội, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tăng cường, mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận không ngừng tăng cường, tạo sự đồng thuận xã hội, nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; phát huy được sức mạnh của nhân dân và khối đoàn kết toàn dân tộc.

Lý Oanh – Thu Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản