Tin mới

Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, hướng các hoạt động về cơ sở. Qua đó, đã huy động sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên trao bò giống cho hội viên nghèo.

Để thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng NTM, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã có những chương trình, phần việc cụ thể, góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí để xây dựng NTM. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM” đến các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Hứa Thị Châu Giang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết, hàng năm, các cấp Hội đều căn cứ vào chương trình công tác trọng tâm của Hội để lồng ghép phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM như: “Hội Phụ nữ thi đua tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Xác định phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp hưởng thụ những thành quả mà NTM mang lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp còn tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Theo đó, để đạt tiêu chí “Không đói nghèo”, hàng năm các cấp Hội còn tổ chức rà soát danh sách hộ nghèo, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ nghèo tiếp cận với các chương trình hỗ trợ.

Những ngày này, Hội Cựu chiến binh các cấp cũng đưa ra các mô hình phát triển kinh tế để hỗ trợ các hội viên. Theo ông Hoàng Văn Trình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, để cùng địa phương xây dựng NTM, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã đóng góp được trên 131.000 ngày công xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa…; vận động gần 4.000 gia đình hội viên hiến trên 356.000m2 đất. Cũng nhờ sự đóng góp tích cực của các đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên MTTQ, đến nay tỉnh đã có 109/137 xã đạt chuẩn NTM, nhiều xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gần 100 tuyến phố văn minh…

Cùng với việc phối hợp trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, MTTQ các cấp còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... xây dựng các tuyến phố văn minh bằng việc hiến đất mở rộng đường; xây dựng mô hình tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp; mô hình phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi, khu tập thể dục liên hoàn...

Ông Phạm Thái Hanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản gắn với các phong trào thi đua, như Phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” ...

“Trong thời gian tới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sẽ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các huyện triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM và NTM nâng cao tại các xã theo kế hoạch; phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ MTTQ cấp huyện và cơ sở về phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung hướng về cơ sở xây dựng các mô hình điểm cũng như tuyên truyền, vận động để huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện các tiêu chí” - ông Hanh nói. 

N.PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản