Khánh Hòa: 82,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 1/3, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

MTTQ các cấp TP.Bà Rịa vận động Quỹ 'Vì người nghèo' đạt hơn 400% so với kế hoạch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách

Theo đó,  UBND huyện Vạn Ninh phấn đấu trong năm nay có 1 xã  đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Vạn Phú, 1 xã đạt chuẩn NTM là xã Vạn Long, các xã còn lại tiếp tục giữ vững chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Được biết, nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 là 82,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cho tiêu chí giao thông hơn 25,5 tỷ đồng, tiêu chí thủy lợi 12,3 tỷ đồng, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa 7,6 tỷ đồng và tiêu chí trường học gần 37,1 tỷ đồng.

Đến nay, huyện Vạn Ninh đã có 8/11 xã đạt chuẩn NTM đó là; (Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Phước, Vạn Thọ, Xuân Sơn), 1 xã đang trình UBND tỉnh Khánh Hòa thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM (xã Vạn Khánh), 1 xã đạt 15 tiêu chí (xã Vạn Long), 1 xã đạt 12 tiêu chí (xã Vạn Thạnh).

Theo Báo Khánh Hòa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản