Tin mới

Khánh Hòa: Giao ban quý I với Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Chiều 20/4, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị giao ban quý I với Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi giao ban.

Được biết, trong quý I, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa đã đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương lớn về công tác Mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại địa phương.

Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh vận động các nguồn lực hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương, lực lượng tuyến đầu, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi giao ban, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh trong thời gian tới, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chú ý phát hiện các nhân tố mới.

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ các Chỉ thị của Đảng, xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tổ chức tốt hoạt động “Quỹ vì người nghèo” năm 2022 nhằm huy động nguồn kinh phí chăm lo cho người nghèo; nghiên cứu nâng định mức xây nhà cho người nghèo phù hợp với giá cả biến động thị trường.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản