Khánh Hòa: Hiệp thương cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) - Ngày 31/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị bất thường hiệp thương nhân sự khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng tân phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và hiệp thương bầu ông Nguyễn Văn Thiện, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Ủu ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019-2024.  

Theo đó, hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã dự kiến hoàn thành trước tháng 4/2024; cấp huyện hoàn thành trước tháng 6/2024 và cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 7/2024. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản