Tin mới

Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ Chính trị - Xã hội năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 15/2, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức Chính trị – Xã hội đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Bao gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Các đơn vị khối MTTQ ký giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Trần Thu Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo của 7 đơn vị trong khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Chính trị – Xã hội.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất thông qua quy chế, bảng chấm điểm, nội dung giao ước thi đua. Theo đó, trong năm 2023, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh; chăm lo đời sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan văn hóa.

Tại hội nghị, đại diện 7 đơn vị tổ chức ký kết vào đăng ký giao ước thi đua năm 2023, theo đó phấn đấu: 100% cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đơn vị tổ chức phong trào thi đua yêu nước, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

THÙY TRANG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản