Tin mới

Khánh Hòa tổng kết công tác Mặt trận năm 2019

(Mặt trận) - Sáng ngày 9/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa X (khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024) tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Lào Cai: 9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Mặt trận tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Tới dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng gần 200 là lãnh đạo sở, ban ngành đoàn thể, cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Thanh, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Năm 2019, tình hình kinh tế văn hóa và xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển, nhiều dự án công trình được triển khai. Kinh tế tiếp tục phát triển, công tác giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền an ninh biển, đảo và trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận các cấp.

Trong năm qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên nỗ lực phối hợp triển khai nhiều nội dung công tác, hình thức phong phú, sáng tạo và hiệu quả; đồng thời, khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, nỗ lực triển khai có hiệu quả các nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giám sát, phản biện xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Năm 2020, Mặt trận tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biển xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh; Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của nhà nước.

Đặc biệt đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phát huy vai trò của các thành phần, tôn giáo trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực mà MTTQ các cấp trong tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong năm qua đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đó là, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận, giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản