Tin mới

Khánh Hòa: Tổng kết thi đua khối Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 23/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Ninh Hòa – Đơn vị chủ trì khối, Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Quang cảnh hội nghị, tổng kết khối Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Tham dự hội nghị có, ông Cao Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng các trưởng phó ban của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh  và chủ tịch MTTQ các huyện, Thị xã, Thành phố  tỉnh Khánh Hòa về dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua năm 2023.

Được biết, năm 2022, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Năm 2022, 100% MTTQ các huyện, Thị xã, Thành phố, và KDC xã phường, tổ chức thành công Ngày hôi Đại đoàn kết cho Nhân dân thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông ông Cao Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận những kết quả mà  khối Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong năm vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, khối Mặt trận các   huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có hiệu quả, cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới ngày một tốt hơn.

Theo Báo Khánh Hòa

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản