Khánh Hòa:Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Mặt trận) -Sáng 14-6, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ ngày 1-8-2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới giai đoạn 2013 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xảy ra

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

 Bà Trần Thu Mai, - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tham dự hội nghị có các ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện, chương trình phối hợp số  09/CTr-BCA-MTTQ giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực; gắn kết phong trào với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên. Trong đó, các bên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, các cấp, các ngành, đoàn thể đã duy trì, xây dựng mới và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), điển hình tiên tiến về triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 10 năm qua, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tổ chức 2.532 buổi với hơn 203.000 lượt người tham gia buổi tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm; công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm đạt được những kết quả khích lệ. Theo đó, đã có 940 lượt quần chúng nhân dân tham gia truy bắt tội phạm; phát hiện, cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 9.900 nguồn tin, trong đó có hơn 6.000 tin có giá trị liên quan đến ANTT.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 316 tổ chức tự quản về ANTT, được nhân rộng từ 35 mô hình. Qua đó, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển rộng khắp, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác pòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cơ bản được kéo giảm, an ninh được giữ vững.

Ông Hà Quốc Trị đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị mình; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT; đồng thời cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho các tầng lớp nhân dân. Lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen; 20 tập thể, 20 cá nhân đã được Công an tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, khen thưởng.

THÀNH LONG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản